FAQ

Formålet med psykoterapi er kort og godt at øge livskvaliteten. Samtalerne skaber klarhed. Du bliver du støttet i det svære og hjulpet til at finde dine egne sande værdier og grænser og derudfra at håndtere de begrænsende udfordringer. Det er altså gennem øget selvindsigt og sunde coping-strategier, at du opnår bedre trivsel og livskvalitet.

Har du en tvivl om noget i dit liv, så kan psykoterapi være vejen frem. Det kan fx handle om relationelle, professionelle eller følelsesmæssige udfordringer, stress, angst, depression, lavt selvværd, konflikter eller sparring på din karriere- eller personlige udvikling. Det kan handle om dig selv, din teenager eller dit parforhold. Terapien vil give dig indsigter, redskaber eller øvelser, som metoder til at give dig den ønskede vækst og forandring.

 Vi tager udgangspunkt i det, som du oplever, er problemet. Måske mange ting – så starter vi fra en ende. Intet er for stort eller for småt. Du fortæller, jeg lytter og spørger ind til din virkelighed. Vores samtale vil være støttende, empatisk og vil samtidig udfordre dig på dine tankemønstre, handlinger, værdier og vaner – helt i dit tempo. Rummet er fortroligt – jeg har tavshedspligt. Jeg vil møde dig åbent, ærligt og fordomsfrit og jeg vil hjælpe dig med at nå dine terapeutiske mål.

Nej, psykoterapi er for alle mennesker med ondt i livet og som ønsker forandring eller personlig udvikling. Psykoterapi kan være virksomt både ved mildere og ved sværere udfordringer. Jeg tager udgangspunkt i, hvor du er.

Du kan forvente dig en fortrolig samtalepartner med fokus på det, som er gavnligt for dig. Sammen udforsker vi din tanker, følelser og oplevelser, skaber klarhed og laver strategier for, hvordan du kommer videre. Du deltager selv aktivt, hvilket indebærer, at du implementerer de indsigter, redskaber og strategier, som du får med dig fra terapien. Det er vaner, som skal ændres og kræver ofte lidt øvelse inden mestring.

Det koster 1.050,- som udgangspunkt. Jeg tilbyder nogle rabatter som du kan læse mere om her.

Du skal vælge den du har en god mavefornemmelse med. Terapi fungerer kun hvis der er god kemi, derfor er det vigtigt, at du prøver at fornemme personen du skal i terapi hos. Hvis du kan læse noget på terapeutens hjemmeside, som ringer genklang hos dig – altså et tema, referencer fra andre kunder eller blot terapeutens egne ord – så er nok fordi terapeuten beskæftiger sig en del med netop det emne og derfor kunne være et godt valg for dig. 
 
Du er altid meget velkommen til at give mig et ring, så vi kan tale sammen først.
 

 Parterapi er vigtig, fordi den giver jer mulighed for at styrke jeres samarbejde, jeres kommunikation og jeres forståelse for hinanden. Den giver jer klarhed over jeres mønstre – jeres styrker og jeres udforinger, og den hjælper jer med at løse jeres konflikter på en måde, som styrker trygheden, tilliden og respekten i jeres parforhold.

Gennem parterapien får I nogle kommunikationsredskaber, som hjælper jer med at samarbejde om at løse jeres konflikter. I vil få en forståelse for det mønster I lige nu har, som vedligeholder jeres konflikter, og I vil blive guidet til at møde hinanden med forståelse, åbenhed og respekt og derigennem skabe nærhed og finde fælles løsninger.

Ofte er det sådan for den ene, at lysten til intimitet kommer gennem følelsen af nærhed, fællesskab og samarbejde. Og for den anden, at nærheden og lysten til fællesskab og samarbejde opstår gennem intimitet. Derfor er begge dele vigtige byggeklodser, når intimiteten skal genskabes. Og vi vil fokusere på balancen, så I stille og roligt kan genopbygge den tillid og tryghed der skal til, for at begge dele kan eksistere.

Parterapi er designet til at forbedre kommunikationen mellem jer som par. Jeg lærer jer effektive kommunikationsværktøjer, som virker lige med det samme, og som giver jer mulighed for at udtrykke jeres behov, lytte til hinanden og skabe en mere åben og forstående dialog.

Overgangsfaser er ofte forbundet med stress. Parterapien tilbyder støtte, forståelse og vejledning i forbindelse med de svære overgangsfaser. Vi vil sammen afdække hvor og hvordan, I kan finde ressourcer og støtte og evt. skabe de nødvendige forandringer i jeres liv eller i jeres håndtering af jeres liv, så I kan passe bedre på jer selv og på hinanden.

Det koster 1.450,- som udgangspunkt. Jeg tilbyder nogle rabatter som, du kan læse mere om her.

Du skal vælge den du har en god mavefornemmelse med. Terapi fungerer kun hvis der er god kemi, derfor er det vigtigt, at du prøver at fornemme personen du skal i terapi hos. Hvis du kan læse noget på terapeutens hjemmeside, som ringer genklang hos dig – altså et tema, referencer fra andre kunder eller blot terapeutens egne ord – så er nok fordi terapeuten beskæftiger sig en del med netop det emne og derfor kunne være et godt valg for dig. 

Du er altid meget velkommen til at give mig et ring, så vi kan tale sammen først.

Formålet med samtalerne er at styrke trivsel og selvværd gennem en større selvforståelse. Jo bedre du kender dig selv, jo mere vil du opdage, at det er dig, der har magten til at gøre det, som er godt for dig i stedet for fx at handle ud fra, hvad andre tænker om dig. Terapiens sigte er at styrke selvsikkerheden og robustheden samt at give coping-strategier til at håndtere udfordringer som fx lavt selvværd, ensomhed, tristhed, frygten for at fejle, angst, depression, problemer i skolen eller hjemme mm. 

Det handler om at skabe refleksioner omkring egne tanker, følelser, handlinger og valg.

Det kan det være en god ide at søge hjælp, hvis din teenager oplever udfordringer i familien, i skolen, har lavt selvværd, angst for at fejle, negative tanker eller andet, som giver anledning til mistrivsel. Længere perioder med mistrivsel påvirker humør, socialt liv, indlæring og præstationsevne og danner grundstenen i identiteten. Derfor skal det tages alvorligt. Når du viser din teenager, at du tager hans eller hendes trivsel alvorligt, lærer du din teenager at tage sig selv og sin egen trivsel alvorligt.

 I sessionen taler vi om, hvad det er, der gør dig vred, trist, frustreret, usikker eller ensom. Og vi snakker om, hvad der skal til, for at det kan blive anderledes.

Jeg tilbyder et fortroligt rum med mulighed for at tale om alt det svære. Jeg møder dig, præcis hvor du er – jeg lytter, giver vejledning og støtte, stiller spørgsmål, og sammen vil vi finde frem til de redskaber, som fremadrettet kan hjælpe dig til at finde troen på dig selv, ændre dit liv og blive glad for den du er.

Jeg er der for dig, og støtter dig 100% i processen. 

Nej, teenageterapi er ikke kun for alvorlige problemer. Det er også for dig, som ønsker at lære dig selv bedre at kende, for dig som ønsker redskaber til at håndtere stress eller tankemylder, eller for dig som ønsker at blive bedre til at fremlægge i skolen. Terapien kan handle om alt det, som du finder vigtigt og betydningsfuldt.

Som forælder er du den vigtigste person i dit barns liv, og dermed vil du ofte være en del af løsningen. Måske er der behov for nye måder at være sammen på? Det kan også handle om støtte og opbakning til at skabe forandringer. Som forældre vil I blive inddraget i terapien i det tempo og omfang, jeres teenager føler sig klar til det. I kan tale sammen og finde ud af, om det vil være en god ide, at en eller begge forældre er med ved den første samtale. Herfra finder vi ud af hvordan det fremadrettede forløb skal foregå.

En teenageterapi session varer 60 minutter. (90 minutter, hvis forældrene er med).

Det koster 1.050,- som udgangspunkt. Jeg tilbyder nogle rabatter, som du kan læse mere om her.

Du skal vælge den du har en god mavefornemmelse med. Terapi fungerer kun hvis der er god kemi, derfor er det vigtigt, at du prøver at fornemme personen du skal i terapi hos. Hvis du kan læse noget på terapeutens hjemmeside, som ringer genklang hos dig – altså et tema, referencer fra andre kunder eller blot terapeutens egne ord – så er nok fordi terapeuten beskæftiger sig en del med netop det emne og derfor kunne være et godt valg for dig. 

Du er altid meget velkommen til at give mig et ring, så vi kan tale sammen først.