personlig terapi

Psykoterapi på Amager, København

psykoterapi - for et liv i balance

Et personligt psykoterapiforløb er noget du vælger fordi du har det skidt, føler dig bremset i forhold til nogle handlemønstre eller ønsker at finde mening med nogle ting i dit liv.

Måske føler du dig magtesløs, glædesløs, frustreret eller opgivende.  Og måske mangler du redskaberne til at komme videre.

Du har med andre ord et ønske om at forandre noget – at finde en løsning – så du kan komme
styrket videre i dit liv.

Når du starter et terapiforløb, så vælger du for en stund at dele noget meget personligt med
et andet menneske, og derfor er det en modig beslutning. Det kan lige nu være den vigtigste
beslutning i dit liv og et første skridt til et nyt og bedre liv med mere glæde, overskud og balance.

 Jeg tilbyder også online terapiforløb, så afstande ikke skal være en hindring.

vil du vide mere?

et terapiforløb
kan fx handle
om

 • lavt selvværd
 • stress
 • at du er træt, trist eller deprimeret
 • præstationsangst
 • at du har svært at sige til og fra
 • angst
 • fysisk ubehag som fx træthed, dårlig søvn, ændrede spisevaner mm.
 • ensomhed eller tomhed
 • sorg og tab
 • problemer på jobbet
 • usikkerhed omkring valg af din uddannelse eller karriere

tilfredshed og livsglæde kommer ikke af at undvige problemer. det kommer af at lære af dem. for med øget selvindsigt vil du kunne træffe de rigtige valg.

formålet med psykoterapi

Det kan være at øge livskvaliteten ved at få et liv, hvor du hviler mere i dig selv. Men det kan også være at reducere eller slippe af med fysiske symptomer, eller det kan være at lære at forstå dig selv, din adfærd eller dine relationer på en ny måde.

Min fornemste opgave er som udgangspunkt med nærvær at møde dig præcis hvor du er og skabe trygge rammer, så du kan føle dig godt tilpas, så vi sammen kan fokusere 100% på din proces.

Dernæst at hjælpe dig til at få klarhed over situationen – dine adfærdsmønstre, relationer, muligheder og ressourcer – så du igen kan blive herre i dit eget liv.

Metoden er en fin veksling mellem at støtte og udfordre dig – med respekt for dine grænser og tempo – så du med en hånd i ryggen kan tage de vigtige skridt for at nå dine mål. Jeg stiller spørgsmål og siger det, du har brug for at høre. Opdagelsen handler om, hvordan du selv kan påvirke situationen – nemlig det du har indflydelse på.

Det er en læringsproces, og den vil styrke dit personlige lederskab.