teenageterapi

Teenageterapi på Amager, København

teenage terapi

Det kan være svært som forælder at håndtere og næsten ubærligt at se, når ens teenager mistrives. For ofte er det sådan, at den unge slet ikke har lyst til at tale med lige netop mor og far om det, for der kan komme alt muligt i spil. Og som forælder ender man ofte med at føle sig afmægtig eller afvist, og man aner ikke sine levende råd. Hvordan hjælper man bedst sit barn?

I de situationer kan det være en god ide for den unge at snakke med en anden voksen. Jeg tilbyder et fortroligt rum, hvor din teenager kan få talt om alt det, som er vigtigt. Et rum hvor den unge kan få lov at undersøge sine tvivl og usikkerheder og få en neutral og professionel støtte og sparring.

Det handler om at skabe refleksioner omkring egne tanker, følelser, handlinger og valg.

Derudover kan terapien handle om at skabe opmærksomhed på jer som familie – den måde I agerer og kommunikerer med hinanden på. Måske er der behov for at finde nye måder at være sammen på.

I som forældre kan dermed blive en vigtig del af forandringsprocessen og vil i så fald blive inddraget i terapien i det tempo og omfang, jeres teenager føler sig klar til det. I kan tale sammen og finde ud af, om det vil være en god ide, at en eller begge forældre er med ved den første samtale. Herfra finder vi ud af hvordan det fremadrettede forløb skal foregå.

 Jeg tilbyder også online terapiforløb. Det er nemt og fungerer godt.

Teenageterapi på Amager, København

teenage terapi

Det kan være svært som forælder at håndtere, når ens teenager mistrives. For ofte er det sådan, at den unge slet ikke har lyst til at tale med lige netop mor og far om det, for der kan komme alt muligt i spil. Og som forælder ender man ofte med at føle sig afmægtig eller afvist, og man aner ikke sine levende råd. Hvordan hjælper man bedst sit barn?

I de situationer kan det være en god ide for den unge at snakke med en anden voksen. Jeg tilbyder et fortroligt rum, hvor din teenager kan få talt om alt det, som er vigtigt. Et rum hvor den unge kan få lov at undersøge sine tvivl og usikkerheder og få en neutral og professionel støtte og sparring.

Det handler om at skabe refleksioner omkring egne tanker, følelser, handlinger og valg.

Derudover kan terapien handle om at skabe opmærksomhed på jer som familie – den måde I agerer og kommunikerer med hinanden på. Måske er der behov for at finde nye måder at være sammen på.

I som forældre kan dermed blive en vigtig del af forandringsprocessen og vil i så fald blive inddraget i terapien i det tempo og omfang, jeres teenager føler sig klar til det. I kan tale sammen og finde ud af, om det vil være en god ide, at en eller begge forældre er med ved den første samtale. Herfra finder vi ud af hvordan det fremadrettede forløb skal foregå.

 Jeg tilbyder også online terapiforløb, så afstande ikke skal være en hindring.

Kirsten Østrup

Psykoterapeut og Parterapeut

Teenageterapi på Amager, København

teenage terapi

Det kan være svært som forælder at håndtere og næsten ubærligt at se, når ens teenager mistrives. For ofte er det sådan, at den unge slet ikke har lyst til at tale med lige netop mor og far om det, for der kan komme alt muligt i spil. Og som forælder ender man ofte med at føle sig afmægtig eller afvist, og man aner ikke sine levende råd. Hvordan hjælper man bedst sit barn?

I de situationer kan det være en god ide for den unge at snakke med en anden voksen. Jeg tilbyder et fortroligt rum, hvor din teenager kan få talt om alt det, som er vigtigt. Et rum hvor den unge kan få lov at undersøge sine tvivl og usikkerheder og få en neutral og professionel støtte og sparring.

Det handler om at skabe refleksioner omkring egne tanker, følelser, handlinger og valg.

Derudover kan terapien handle om at skabe opmærksomhed på jer som familie – den måde I agerer og kommunikerer med hinanden på. Måske er der behov for at finde nye måder at være sammen på.

I som forældre kan dermed blive en vigtig del af forandringsprocessen og vil i så fald blive inddraget i terapien i det tempo og omfang, jeres teenager føler sig klar til det. I kan tale sammen og finde ud af, om det vil være en god ide, at en eller begge forældre er med ved den første samtale. Herfra finder vi ud af hvordan det fremadrettede forløb skal foregå.

 Jeg tilbyder også online terapiforløb. Det er nemt og fungerer godt

Kirsten Østrup

Psykoterapeut og Parterapeut

er du bekymret for din teenager?

Hvornår har din teenager brug for hjælp?

Teenage terapi kan være en god ide hvis du har en teenager som…

 

  • sjældent er tilfreds med sig selv
  • oplever præstationsangs, eksamensangst… eller bare angst
  • vil være perfekt – er bange for at fejle
  • i perioder er vred, trist eller indelukket
  • har svært ved at finde nye kammerater
  • sjældent rækker hånden op i skolen
  • bliver mobbet
  • skader sig selv
  • bare ikke er rigtig glad

teenageårene er ikke nemme. men man kan komme nemmere igennem dem ved at få klarhed over, hvem man selv er. det styrker både identitet, indlæring og glæde.

formålet med teenage terapi

Formålet med samtalerne er at styrke dit selvværd gennem en større selvforståelse. For jo bedre du kender dig selv, jo mere vil du opdage, at det er dig, der har magten til at gøre det, som er godt for dig i stedet for fx at handle ud fra frygten for, hvad andre tænker om dig.

Vi kigger på, hvad det er, der gør dig vred, trist, usikker eller ensom. Og vi snakker om, hvad der skal til, for at det kan blive anderledes.

Jeg stiller spørgsmål, og sammen vil vi finde de redskaber, som kan hjælpe dig til at finde troen på dig selv, ændre dit liv og blive glad for den du er.

Jeg er der for dig, og støtter dig 100% i processen. 

Jeg har tavshedspligt og må derfor ikke fortælle dine forældre eller andre, hvad vi to taler om.

hør mine tanker om lavt selvværd hos teenagepiger

Interview med Radio24syv (2014)

Hvorfor rammes teenagepiger oftere af lavt selvværd end drengene?

Læs mere om lavt selvværd hos piger her

"Vi har en helt anden dialog hjemme, og vi føler, vi er blevet samlet igen"

Vi har en helt anden dialog hjemme, og vi føler, vi er blevet samlet igen.
Det har været rigtig hårdt  at se på sidelinjen, at Maria har haft det så svært og i den grad grænseoverskridende, at involvere et andet menneske i vores liv. Men hvor er jeg glad for, at min mavefornemmelse var med mig, både da jeg så Maria have brug for hjælp til at komme videre, og da jeg ringede til dig

Elin (mor til Maria)

"Jeg føler mig glad og fuld af håb for fremtiden"

Jeg er blevet en hel anden person i gennem det sidste halve år, og tør nu sige min mening og stå ved mig selv. Er i stand til at “sige fra” og er helt færdig med den selvskadende adfærd.  Er socialt aktiv og ses med veninder. Tør stille mig op i skolen og holde tale, uden at dø af skræk. Jeg føler mig glad og fuld af håb for fremtiden.

Camilla, 15 år