teenageterapi

Teenageterapi på Amager, København

teenageterapi forløb

Det kan være svært som forælder at håndtere, når ens teenager mistrives. For ofte er det sådan, at den unge slet ikke har lyst til at tale med lige netop mor og far om det, for der kan komme alt muligt i spil. Og som forælder ender man ofte med at føle sig afmægtig eller afvist, og man aner ikke sine levende råd. Hvordan hjælper man bedst sit barn?

I de situationer kan det være en god ide for den unge at snakke med en anden voksen. Jeg tilbyder et fortroligt rum, hvor din teenager kan få talt om alt det, som er vigtigt. Et rum hvor den unge kan få lov at undersøge sine tvivl og usikkerheder og få en neutral og professionel støtte og sparring.

Det handler om at skabe refleksioner omkring egne tanker, følelser, handlinger og valg.

Derudover kan terapien handle om at skabe opmærksomhed på jer som familie – den måde I agerer og kommunikerer med hinanden på. Måske er der behov for at finde nye måder at være sammen på.

I som forældre kan dermed blive en vigtig del af forandringsprocessen og vil i så fald blive inddraget i terapien i det tempo og omfang, jeres teenager føler sig klar til det. I kan tale sammen og finde ud af, om det vil være en god ide, at en eller begge forældre er med ved den første samtale. Herfra finder vi ud af hvordan det fremadrettede forløb skal foregå.

 Jeg tilbyder også online terapiforløb, så afstande ikke skal være en hindring.

priser

Uden forælder   •    1 time    •     kr.  950,00 

Med forælder   •    1 time og 30 minutter    •     kr. 1.300,00

er du bekymret for din teenager?

Hvornår har din teenager brug for hjælp?

Teenage terapi kan være en god ide hvis du har en teenager som…

 

  • sjældent er tilfreds med sig selv
  • har præstationsangst eller er meget nervøs
  • i perioder er vred, trist eller indelukket
  • har svært ved at finde nye kammerater
  • ikke siger så meget i skolen
  • bliver mobbet
  • skader sig selv
  • bare ikke er rigtig glad

teenageårene er ikke nemme. men man kan komme nemmere igennem dem ved at få klarhed over, hvem man selv er. det styrker både identitet, indlæring og glæde.

formålet med teenage terapi

Formålet med samtalerne er at skabe en større selvforståelse, fordi det giver selvtillid og styrker evnen til at træffe de rigtige valg. Dermed også evnen til at være glad og tilfreds i livet.

Min opgave er at skabe trygge rammer, så vi sammen kan fokusere 100% på din proces.

Dernæst at hjælpe dig til at få klarhed over hvad det er, der lige nu gør dig vred, trist, usikker eller ensom. Jeg stiller spørgsmål og sammen vil vi finde de redskaber, som kan hjælpe dig til at styrke din selvtillid og genvinde din glæde.

Metoden er en fin veksling mellem at støtte og udfordre dig – med respekt for dine grænser og tempo – så du med en hånd i ryggen kan tage de vigtige skridt for at nå dine mål. Du vil opdage, hvordan du selv kan påvirke situationen – nemlig det du har indflydelse på.

Det er en læringsproces, og den vil styrke dit personlige lederskab.

hør mine tanker om lavt selvværd hos teenagepiger

Interview med Radio24syv (2014)

Hvorfor rammes teenagepiger oftere af lavt selvværd end drengene?

Læs mere om lavt selvværd hos piger her