lavt selvværd

mistrives din teenager?

Hvis din teenager mistrives, så bør du IKKE lade stå til og se tiden an. Hvis noget har stået på i mere end et par måneder, kan det sætte ar i sjælen. I stedet bør du søge hjælp og vise din teenager, at du tager hans eller hendes trivsel alvorligt. På den måde lærer du din teenager at tage sig selv og sin egen trivsel alvorligt.

Læs mere om teenageterapi her. 

Lavt selvværd er den hyppigste årsag til mistrivsel blandt unge. Og det er oftere pigerne end drengene som rammes. Dobbelt så mange unge piger er stressede og deprimerede i dag som for 10 år siden. For eksempel oplever flere hyppigt at være kede af det og nervøse, at have en lav livstilfredshed eller en negativ kropsopfattelse.

lavt selvværd er en følelse af indre konflikt og selvkritik og kan opleves som ...

  • stor usikkerhed i nye sammenhænge
  • følelsen af at være forkert, så man bliver kritisk over for sig selv eller andre
  • angst for at fremlægge i skolen eller række hånden op i timerne
  • overdreven pligtopfyldelse og følelsen af aldrig at være god nok
  • eller… trods over for autoriteter og provokerende adfærd
  • tristhed eller vrede
  • lyst til at isolere sig

teenagepiger og lavt selvværd

Årsagerne kan være mange – bl.a. de mange krav, som unge piger møder i skole, medier og i sociale sammenhænge.

Men der kan også være noget, som I som forældre har indflydelse på. Nogle forældre er meget optaget af at vise omsorg for deres lille pige. Hensigten er den bedste, men udover at hun ikke får oparbejdet robusthed og kompetencer, så kommer det desværre også til at signalere, at mor og far ikke har tillid til hendes evner.
Og hvordan får hun så selv tilliden?

Resultatet af at blive overbeskyttet kan være, at hun ikke får lært at håndtere egne konflikter, at løse dagligdags opgaver og helt almindelige udfordringer som fx at transportere sig selv rundt, at etablere sociale kontakter eller at ytre sig og stå i sig selv. Det vil skabe stor usikkerhed og ubehag i teenageårene, fordi dagligdagen nu engang kræver at man kan håndtere den slags situationer selv.

Spørgsmål?

lavt selvværd påvirker humør, socialt liv, indlæring og præstationsevne og danner grundstenen i identiteten. derfor skal det altid tages alvorligt. alle mennesker fortjener et godt liv.

Har din teenager lavt selvværd?

Lavt selvværd hos teenagepiger kommer som regel ud på én af to måder – enten som ”den pæne pige”, hvor man bliver stille og pligtopfyldende udadtil og selvbebrejdende indadtil. Eller også kan man blive en ”bullerbasse”, som provokerer og dominerer. Det jeg kalder ”de synlige piger”.

Det tilsvarende gør sig gældende for drenge.

I Radio 24-syv interviewet her forklarer jeg om forskellen og om de bagved liggende årsager.

de "pæne piger"

“Pæne piger” overses let pga. deres pligtopfyldende og ofte stille væsen. De er dygtige og flittige og stræber efter at være perfekte – en rolle det opleves svært at lægge fra sig. De gør ikke nogen stor figur af sig selv og som regel har de få men gode veninder. Nogle udfordres i sociale sammenhænge, fordi de ikke er så udadvendte.

Problemet for dem kan være, at de er meget hårde mod sig selv. De forlanger konstant toppræstation og tillader ikke sig selv at fejle. Dermed bliver det meget svært at turde kaste sig ud i nye udfordringer – fordi fejl ikke tillades. Det kan i yderste konsekvens føre til angst-lignende symptomer som hjertebanken, åndedrætsbesvær, kvælningsfornemmelser, tankekaos eller tristhed.

de "synlige piger"

Eksemplet på piger som udagerer, er de “synlige” piger, som gør opmærksom på sig selv ved deres blotte tilstedeværelse. De virker udadtil stærke og selvsikre, fordi de træder ud af mængden og på mange måder er anderledes – fx i tøj eller væremåde. Mange vil synes, at de gør “alt det forkerte” og at de har provokerende eller sløset adfærd. Derfor kæmper de mange kampe, og de irettesættes ofte for det.

De “synlige piger” føler sig som regel meget anderledes fordi de er det. Ofte føler de ikke, at de hører hjemme nogen steder og de kan føle sig ensomme. De er muligvis gode til at være i sociale sammenhænge, men inderst inde føler de sig afskåret – i bund og grund fordi de har fået afskåret sig fra sig selv, og derfor er det så vigtigt for dem, at manifestere sig. At finde sin egen identitet. Det kan være gennem at eksperimentere med tøj, hår, provokerende opførsel, piercinger, rygning, alkohol osv. De kan have en lidt hård kant, som dækker over en meget blød kerne. Vejen ind er gennem et trygt og gensidigt tillidsfuldt forhold til de vigtigste voksne – ofte forældrene.