stressbehandling

Stressbehandling på Amager, København

stress terapi

Det kan være svært selv at definere, hvornår du har stress og skal begynde at tage det alvorligt, og hvornår du ”bare” har travlt. Ikke mindst fordi et af syptomerne på stress er, at man ikke anerkender, hvor stresset man egentlig er. Det du mærker er en tiltagende dårlig trivsel som langt hen ad vejen kan bortforklares. Men på et tidspunkt hober symptomerne sig op, og de kan ikke længere negligeres.

Eksempler på stress-symptomer kan være hjertebanken, hovedpine, uro, åndenød, depression, søvnproblemer, rastløshed, nedsat hukommelse og koncentration, manglende overblik, indesluttethed, grådlabilitet og brug af stimulanser.

Symptomerne kan være mere eller mindre alvorlige og endda livstruende.

hvordan kan stressbehandlingen hjælpe dig?

Stressbehandling hos Mind Me er dybt fagligt funderet, og du vil blive mødt med støtte, indsigt og forståelse. Stressbehandlingen er både afhjælpende, genopbyggende og forebyggende. Du vil få klarhed over, hvad det er der stresser dig, og hvordan dine egne mønstre spiller ind.

Vi vil undersøge og kortlægge, hvad du har indflydelse på, og hvordan du kan handle på det. Eller hvordan du kan slippe det, du alligevel ikke kan gøre noget ved.

Forløbet vil give dig et klart overblik over din situation – hvad skal være det første vigtige skridt, og hvad skal du gøre derfra for at sikre dig, at du kommer i mål og bliver stressfri.

 Jeg tilbyder også online terapiforløb, så afstande ikke skal være en hindring.

Vil du vide mere?

Kirsten Østrup

Psykoterapeut & certificeret stressbehandler

Stressbehandling på Amager, København

stress terapi

Det kan være svært selv at definere, hvornår du har stress og skal begynde at tage det alvorligt, og hvornår du ”bare” har travlt. Ikke mindst fordi et af syptomerne på stress er, at man ikke anerkender, hvor stresset man egentlig er. Det du mærker er en tiltagende dårlig trivsel som langt hen ad vejen kan bortforklares. Men på et tidspunkt hober symptomerne sig op, og de kan ikke længere negligeres.

Eksempler på stress-symptomer kan være hjertebanken, hovedpine, uro, åndenød, depression, søvnproblemer, rastløshed, nedsat hukommelse og koncentration, manglende overblik, indesluttethed, grådlabilitet og brug af stimulanser.

Symptomerne kan være mere eller mindre alvorlige og endda livstruende.

hvordan kan stressbehandlingen hjælpe dig?

Stressbehandling hos Mind Me er dybt fagligt funderet, og du vil blive mødt med støtte, indsigt og forståelse. Stressbehandlingen er både afhjælpende, genopbyggende og forebyggende. Du vil få klarhed over, hvad det er der stresser dig, og hvordan dine egne mønstre spiller ind.

Vi vil undersøge og kortlægge, hvad du har indflydelse på, og hvordan du kan handle på det. Eller hvordan du kan slippe det, du alligevel ikke kan gøre noget ved.

Forløbet vil give dig et klart overblik over din situation – hvad skal være det første vigtige skridt, og hvad skal du gøre derfra for at sikre dig, at du kommer i mål og bliver stressfri.

 Jeg tilbyder også online terapiforløb, så afstande ikke skal være en hindring.

Kirsten Østrup

Psykoterapeut & certificeret stressbehandler

stressbehandling trin for trin

  • det første, jeg vil hjælpe dig med, er at afklare, hvilket stress-stadie du befinder dig på. Og dernæst hvad du her og nu og med mindst mulig indsats kan gøre, for at give dig selv lidt luft og på den måde afhjælpe stresssymptomerne.
  • efterfølgende vil vi kigge på, hvilke af de udefrakommende stress-påvirkninger, du har indflydelse på – det kan være i dit private eller i dit professionelle liv – og som skal forsøges ændret. Og også hvilke af de ydre påvirkninger, du ikke har indflydelse på, og som det derfor vil være mest fornuftigt at slippe.
  • søvn, hvile, kost og motion vil oftest være påvirket negativt i stressperioder, så en del af strategien er at genskabe balancen og derigennem styrke både kroppen og hjernen.
  • efter den første del af behandlingen, er det afgørende at finde ud af, om der er noget i dine egne mønstre – dine holdninger, forventninger eller ambitioner – som er kilden til din stress, og som skal justeres for at undgå tilbagefald.

stress er ikke et tegn på svaghed. stress er et tegn på, at du har været alt for stærk alt for længe.

hvis du er henvist fra PFA eller PrimaCare

Er du henvist fra sundhedsforsikringen hos PFA eller PrimaCare, vil du blive tilbudt en tid indenfor 4 dage. Behandlingen løber over 10 uger og er et særligt tilrettelagt program, som er udviklet af Stressambassadøren.

Sammen har vi 5 sessioner med 14 dages interval, hvor vi vil vi gå i dybden med alle de vigtige temaer nævnt herover. Ind imellem hver session har vi en kortere telefonopfølgning, hvor jeg følger op på, hvordan du har det og om noget skal justeres.

Du vil sideløbende have adgang til 10 online moduler, som understøtter din behandling, og giver dig vigtig viden om din stress og stressbehandling.

Jeg er uddannet stressbehandler fra Stressambassadøren, som er førende inden for psykoterapeutisk behandling og forebyggelse af stress i Danmark.

"Tak for at lytte og “skyde retur” med metoder og redskaber til for alvor at ændre kursen for mig."

Sikken et forløb… det er gået fra slet ikke at tro på at der ville ”være lys for enden af tunnellen” til nyt livsmod med fokus på åndedræt, hvile, pauser, meditation, motion, kost og ja, bare det at være min egen herre . Og så lige detaljen om ikke vægte så højt hvad andre mon tænker og måske forventer. Nu er det mig der sætter “agendaen” for mit liv!
 
Tak til Kirsten. Tak for at være min støtte igennem de sidste 10 uger. Tak for at lytte og “skyde retur” med metoder og redskaber til for alvor at ændre kursen for mig.

Gitte, 48 år